Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Ενεργοποίηση
Πώς χρησιμοποιώ το Mini Card Reader τερματικό μου;
Πώς χρησιμοποιώ το Mini Card Reader τερματικό μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πραγματοποίηση συναλλαγής:

  1. Εισάγετε το ποσό της συναλλαγής.

  2. Πατήστε "Enter".

  3. Αγγίξτε ή εισάγετε την κάρτα στο Mini Card Reader σας.

  4. Επιλέξτε αν επιθυμείτε να προωθήσετε απόδειξη στον πελάτη σας.

  5. Σε περίπτωση που επιλέξετε να σταλεί απόδειξη, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σταλεί και καταχωρήστε το αντίστοιχο στοιχείο επικοινωνίας του πελάτη σας.

Ακύρωση συναλλαγής:

  1. Πατήστε στην επιλογή Επιστροφή Χρημάτων που θα δείτε στο κάτω μέρος της οθόνης του τερματικού σας.

  2. Συμπληρώστε τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας ή αγγίξτε/ εισάγετε την κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή που θέλετε να ακυρώσετε.

  3. Πατήστε στην πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε.

  4. Πατήστε Ναι.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;