Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Ενεργοποίηση
Πώς χρησιμοποιώ το Pocket Card Terminal τερματικό μου;
Πώς χρησιμοποιώ το Pocket Card Terminal τερματικό μου;
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Πραγματοποίηση συναλλαγής:

  1. Πατήστε το πράσινο κουμπί "Enter" για να μεταβείτε στο Μενού.

  2. Επιλέξτε Πώληση/Sale πατώντας και πάλι το κουμπί "Enter".

  3. Εισάγετε το ποσό της συναλλαγής και πατήστε "Enter".

  4. Αγγίξτε ή εισάγετε την κάρτα στο Pocket Card Terminal σας.

  5. Αφού η συναλλαγή εγγριθεί πατήστε "Enter" για να επιστρέψετε στο κεντρικό Μενού του τερματικού σας.

Ακύρωση συναλλαγής:

  1. Πατήστε το πράσινο κουμπί "Enter" για να μεταβείτε στο Μενού.

  2. Με τα βελάκια μεταβείτε στην επιλογή Ακύρωση Συναλλαγής/Cancel Transaction και επιλέξτε την πατώντας και πάλι το κουμπί "Enter".

  3. Αγγίξτε ή εισάγετε την κάρτα στο Pocket Card Terminal σας.

  4. Επιλέξτε τη συναλλαγή που επιθυμείτε να ακυρώσετε και πατήστε "Enter".

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;