Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Αναβάθμιση
Αναβάθμιση τερματικών Android (Ethernet/A80, 4G/ A910/ A920)
Αναβάθμιση τερματικών Android (Ethernet/A80, 4G/ A910/ A920)
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Τα συγκεκριμένα τερματικά δεν έχουν τη δυνατότητα της χειροκίνητης αναβάθμισης. Άν βρίσκονται σε παλαιότερη έκδοση, κάνοντας επανεκκίνηση της συσκευής θα αναβαθμιστούν αυτόματα.

Βήματα Επανεκκίνησης Α80:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο

 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη επιλέξτε Reboot

 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε ΟΚ

 • Το τερματικό προχωρά σε επανεκκίνηση/ Reboot. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

Βήματα Επανεκκίνησης Α910:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τερματικού σας

 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε Επανεκκίνηση

 • Στο επόμενο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε ΟΚ

 • Το τερματικό προχωρά σε επανεκκίνηση/ Reboot. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

Βήματα Επανεκκίνησης Α920:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τερματικού σας.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται 4 εικονίδια επιλογών. Επιλέξτε Reboot

 • Το τερματικό ξεκινά τη διαδικασία επανεκκίνησης. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξετε την έκδοση που έχει το Android τερματικό σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αγγίξτε τις 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης του τερματικού σας για να μπείτε στο Μενού

 • Κατεβείτε προς τα κάτω στην οθόνη

 • Επιλέξτε Σύστημα/ System

 • Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος/ About

 • Στο πεδίο Έκδοση/ Version εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση του τερματικού σας

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;