Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Ενεργοποίηση
Πώς συνδέω το τερματικό στον λογαριασμό μου;
Πώς συνδέω το τερματικό στον λογαριασμό μου;

Τερματικά - Ενεργοποίηση

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία των φυσικών καταστημάτων σας, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση του τερματικού σας:

Τα βήματα αναλυτικά από Υπολογιστή:

  • Κάνετε Είσοδο στο viva.com Business λογαριασμό σας

  • Επιλέγετε Πωλήσεις Φυσικές Πληρωμές Τερματικά και Νέο Τερματικό

  • Εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού σας στο πεδίο που θα δείτε εφόσον έχετε επιλέξει Νεο Τερματικο και πατάτε Επόμενο

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας.

Από κινητό μέσω browser:

  • Κάνετε Είσοδο στο viva.com Business λογαριασμό σας από τις 3 παράλληλες γραμμές δεξιά

  • Επιλέγετε Πωλήσεις Φυσικές Πληρωμές Τερματικά και Νέο Τερματικό

  • Εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού σας στο πεδίο που θα δείτε εφόσον έχετε επιλέξει Νεο Τερματικο και στην συνέχεια πατήστε Επόμενο

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας.

Ενεργοποίηση μέσω viva.com εφαρμογής:

  • Ανοίξτε την εφαρμογή viva.com

  • Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ενεργοποίηση viva.com POS

  • Συμπληρώστε τον κωδικό ενεργοποίησης που βλέπετε στην οθόνη του τερματικού σας

  • Το τερματικό ενεργοποιήθηκε

**Σε περίπτωση που το τερματικό σας είναι το D200, S800, S900, Q30 ο "κωδικός ενεργοποίησης" που θα συμπληρώσετε είναι ο Σειριακός Αριθμός (S/N) που αναγράφεται στο πίσω μέρος του τερματικού.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;