Όλες οι συλλογές
Αμφισβητήσεις Συναλλαγών
Είμαι επιχείρηση
Ποια είναι η διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών;
Ποια είναι η διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι η διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγής;

Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης αμφισβητήσει μια συναλλαγή, ο έμπορος ενημερώνεται μέσω email και μέσω του λογαριασμού του, για τις απαιτούμενες ενέργειες (υποβολή δικαιολογητικών κτλ.).

Το ποσό της συναλλαγής που αμφισβητήθηκε, δεσμεύεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του viva.com λογαριασμού μέχρι την τελική έκβαση της αμφισβήτησης.

Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ της επιχείρησης, το παρακρατηθέν ποσό, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου.

Υπάρχει κάποια χρέωση για την αμφισβήτηση της συναλλαγής;

Στην περίπτωση κατά την οποία η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ του πελάτη, ο έμπορος επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 20€.

Πόση είναι η διάρκεια επεξεργασίας ενός αιτήματος αμφισβήτησης συναλλαγής;

Ο χρόνος όπου μία συναλλαγή μπορεί να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως ενδεικτικά την περιπλοκότητά της και τις αποδείξεις/ στοιχεία που έχει στη διάθεσή του κάθε εμπλεκόμενο μέρος, τυπικά ωστόσο μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες, με κάποιες περιπτώσεις διαιτησίας που μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες.


Απαντήθηκε η ερώτησή σας;