Όλες οι συλλογές
Αμφισβητήσεις Συναλλαγών
Είμαι επιχείρηση
Τι προτείνετε στην περίπτωση αμφισβήτησης συναλλαγής;
Τι προτείνετε στην περίπτωση αμφισβήτησης συναλλαγής;

Συναλλαγές - Αμφισβήτηση

Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Επικοινωνία με τον πελάτη. Πολλές φορές, η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη είναι αρκετή ώστε να επιλυθεί άμεσα η αμφισβήτηση. Η επικοινωνία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διαπιστώσετε τα ακριβή αίτια της αμφισβήτησης και να υπενθυμίσετε στον πελάτη σας την εν λόγω συναλλαγή.

Αν η αμφισβήτηση έχει προκύψει από παρεξήγηση ο καρτούχος μπορεί άμεσα να αποσύρει το αίτημα:

  • Επικοινωνώντας με την τράπεζα του

  • Υποβάλλοντας αίτημα άρσης αμφισβήτησης

Σε περιπτώσεις που αμφιβάλλετε ή πιστεύετε ότι η συναλλαγή δεν θα έπρεπε να έχει αμφισβητηθεί:

  • Μπορείτε να παρέχετε όση περισσότερη πληροφορία μπορείτε

  • Υποστηρίζετε εγγράφως τη θέση σας

Η viva.com θα σας καθοδηγήσει για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία ακολούθως θα προσκομίσει στην τράπεζα και θα σας ενημερώσει για το τελικό αποτέλεσμα.

Εάν αποδέχεστε την αμφισβήτηση της συναλλαγής, δεν χρειάζεται από μέρους σας καμία περαιτέρω ενέργεια εκτός από τη σχετική ενημέρωσή μας για την αποδοχή της απαντώντας στο σχετικό E-mail που θα λάβετε στο E-mail εγγραφής σας.

Σημειώστε ότι σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού στον πελάτη, από εσάς.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;