Όλες οι συλλογές
Αμφισβητήσεις Συναλλαγών
Είμαι επιχείρηση
Πώς παρακολουθώ την εξέλιξη μιας αμφισβητούμενης συναλλαγής;
Πώς παρακολουθώ την εξέλιξη μιας αμφισβητούμενης συναλλαγής;
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Μια αμφισβητούμενη συναλλαγή μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικές φάσεις, αναλόγως των ενεργειών που εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί.

H κατάσταση της φαίνεται στο χαρακτηρισμό που της έχει δοθεί:

  • Σε αμφισβήτηση: Μία συναλλαγή σε αμφισβήτηση προκύπτει όταν κάποιος πελάτης δεν αναγνωρίσει χρέωση, εμπλέκοντας την εκδότρια τράπεζα ή το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα. Εσείς θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email, με οδηγίες για τα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά.

  • Σε εξέλιξη: Τέτοιες συναλλαγές απαιτούν περαιτέρω έλεγχο από το αντίστοιχο τμήμα και επιπρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους. Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλονται λεπτομερείς οδηγίες μέσω email προκειμένου να υποβληθούν σχετικά έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν την εγκυρότητα της συναλλαγής.

  • Αναμονή απάντησης: Mία αμφισβητούμενη συναλλαγή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα και εκκρεμεί η απάντηση από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας. Όταν η υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί, η viva.com τα υποβάλλει στην τράπεζα του πελάτη/καρτούχου, προκειμένου να αποφανθεί για το τελικό αποτέλεσμα της αμφισβήτησης. Το διάστημα το οποίο απαιτείται, είναι έως και 6 μήνες.

  • Σε αμφισβήτηση -Εγκεκριμένη: Μία αμφισβήτηση που αποσύρθηκε ή απορρίφθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που είχε αρχικά αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στον πελάτη, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

  • Σε αμφισβήτηση -Απορριφθείσα: Μία αμφισβητούμενη συναλλαγή για την οποία η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του πελάτη, απέρριψε τα υποβληθέντα έγγραφα και προχώρησε σε πλήρη αποζημίωση του καρτούχου. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με διαχειριστικά έξοδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δεσμευμένη: Μία συναλλαγή ενδέχεται να δεσμευτεί μετά την ολοκλήρωσή της, λόγω των διεθνών κανονισμών που εφαρμόζει η viva.com, προκειμένου να παρέχει απόλυτα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών για όλους τους πελάτες της.

Μία δέσμευση συναλλαγής συνήθως σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη διερεύνηση από το τμήμα ελέγχου κακόβουλων συναλλαγών.

Σας υπενθυμίζουμε πως βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας, υποχρεούστε να διατηρείτε τα στοιχεία των πελατών σας, αλλά και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της viva.com.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;