Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Συναλλαγές Λογαριασμού - Μεταφορές
Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα από τον viva.com λογαριασμό μου σε κάρτα;
Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα από τον viva.com λογαριασμό μου σε κάρτα;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Aρχικά θα χρειαστεί να δηλώσετε την κάρτα που επιθυμείτε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Κάνετε Είσοδο στο viva.com λογαριασμό σας

  • Επιλέξτε Μεταφορές και Μεταφορά σε πιστωτική κάρτα

  • Επιλέξτε Νέα Κάρτα, καταχωρήστε τα στοιχεία της και Προσθήκη & Ταυτοποίηση

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια προέγκριση 1,00€ στην κάρτα, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά της και έπειτα το ποσό αυτό αποδεσμεύεται και είναι πάλι διαθέσιμο στην κάρτα σας.

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ταυτοποίηση της κάρτας, διαδικασία με την οποία γίνεται μια μικροχρέωση από 0,01 έως 0,99€ και θα πρέπει να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ποσό στο πεδίο που εμφανίζεται.

Για τη μεταφορά:

  • Επιλέξτε από τη λίστα με το βέλος την ταυτοποιημένη κάρτα

  • Πληκτρολογήστε το Ποσό, προαιρετικά μία Περιγραφή για τη συναλλαγή και Συνέχεια

  • Συμπληρώστε τον 6ψηφιο κωδικό που εστάλη στο κινητό εγγραφής εντός 10 λεπτών και πατήστε Συνέχεια.

H μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;