Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Ενεργοποίηση
Πώς ενεργοποιώ το D200/S800/S900 τερματικό μου;
Πώς ενεργοποιώ το D200/S800/S900 τερματικό μου;

Τερματικά - Ενεργοποίηση

Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Θα χρειαστεί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή του τερματικού σας, να ακολουθήσετε τις οδηγίες ανά μοντέλο που περιγράφονται παρακάτω:

D200

Τα βήματα αναλυτικά:

 • Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί πάνω δεξιά στο τερματικό για ανοίξετε τη συσκευή και επιλέξτε 1

 • Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε σε WIFI:

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας 1 την ένδειξη WIFI

 • Επιλέξτε το δίκτυο σας και εισάγετε τον κωδικό του WIFI δικτύου σας

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη viva.com στην οθόνη σας

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε!

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε μέσω GPRS:

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας 2 την ένδειξη GPRS για σύνδεση με SIM CARD

 • Επιλέξτε την ένδειξη viva.com card εάν χρησιμοποιείτε τη SIM που σας έχει δοθεί ή την ένδειξη Άλλο αν χρησιμοποιείτε άλλη SIM κάρτα (Εάν επιλέξετε Άλλο εισάγετε την APN του παρόχου σας)

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη viva.com στην οθόνη σας

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε!

S800

Τα βήματα αναλυτικά:

 • Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στη στρογγυλή θύρα με ένδειξη Power και το καλώδιο δικτύου στην θύρα με ένδειξη LAN στο πίσω μέρος της συσκευής

 • Πιέστε το κόκκινο κουμπί παρατεταμένα για να ανοίξετε τη συσκευή, το 1 και τη γλώσσα που επιθυμείτε

 • Επιλέξτε 1 DHCP και OK * και θα εμφανιστεί η ένδειξη viva.com

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε!

*Σε περίπτωση που έχετε Static IP πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία :

 • Static IP πατώντας 1

 • Gateway πατώντας 2

 • Subnet mask πατώντας 3

Εάν δεν γνωρίζετε κάποια από τις παραπάνω τιμές θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον πάροχό σας.

S900

Τα βήματα αναλυτικά:

 • Πιέστε το κόκκινο κουμπί παρατεταμένα στο τερματικό για ανοίξετε τη συσκευή και επιλέξτε 1

 • Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε σε WIFI:

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας 1 την ένδειξη WIFI

 • Επιλέξτε το δίκτυο σας και εισάγετε τον κωδικό του WIFI δικτύου σας

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη viva.com στην οθόνη σας

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε μέσω GPRS:

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας την ένδειξη 2 GPRS για σύνδεση με SIM CARD

 • Επιλέξτε την ένδειξη viva.com card εάν χρησιμοποιείτε τη SIM που σας έχει δοθεί ή την ένδειξη Άλλο αν χρησιμοποιείτε άλλη SIM κάρτα (Εάν επιλέξετε Άλλο εισάγετε την APN του παρόχου σας)

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη viva.com στην οθόνη σας

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε!

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;