Τι είναι το Interchange ++;

Τιμοκατάλογος

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι το Interchange ++;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 751/2015 και της 2η Ευρωπαϊκής Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD 2), η viva.com παρέχει στους εμπόρους το Interchange + +, ένα ξεκάθαρο μοντέλο χρεώσεων για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών.

Το Interchange είναι η προμήθεια του Ιδρύματος που εκδίδει την κάρτα (issuer).

Το πρώτο + είναι η προμήθεια που χρεώνουν τα διεθνή σχήματα καρτών (VISA, Mastercard). Οι χρεώσεις αυτές συνήθως είναι χαμηλότερες από τις χρεώσεις Interchange και κυμαίνονται από 0,15% έως 0,65% για συναλλαγές e-commerce ή MOTO.

Το δεύτερο + είναι η προμήθεια που χρεώνει η viva.com για την υπηρεσία αποδοχής καρτών, μέχρι το επίπεδο της συναλλαγής. Η χρέωση αυτή κυμαίνεται ανάλογα με το τύπο της δραστηριότητάς σας, τη χώρα εγκατάστασής σας και το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρησή σας από κάρτες.

Αυτό σημαίνει ότι σας παρουσιάζουμε ξεκάθαρα όλα τα έξοδα τρίτων (την προμήθεια του εκδότη της κάρτας και των διεθνών σχημάτων καρτών) και την προμήθεια της viva.com, ώστε να έχετε ακριβή γνώση της διαδικασίας και να βλέπετε ακριβώς τι χρεώνεστε για κάθε συναλλαγή.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρεώσεις Interchange για χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ευρωπαϊκό Οργανισμό είναι 0,20% και αφορούν την πλειοψηφία των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται. Οι χρεώσεις Interchange με βάση τους πιο πάνω παράγοντες μπορεί υπό περιπτώσεις να φτάσουν έως και το 2,00%. Οι χρεώσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα website των Οργανισμών Visa/ Mastercard.

Για τις χρεώσεις ανά τύπο συναλλαγής πώλησης (Συναλλαγές με Τερματικά, Συναλλαγές Online Πληρωμών, Από το Τηλέφωνο), επισκεφθείτε τον Τιμοκατάλογο της viva.com.


Απαντήθηκε η ερώτησή σας;