Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Γενικές Πληροφορίες
Δε μπορώ να χρεώσω κάρτες American Express. Γιατί;
Δε μπορώ να χρεώσω κάρτες American Express. Γιατί;

Πωλήσεις

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Η viva.com υποστηρίζει συναλλαγές με κάρτες American Express για όλους τους εμπόρους εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

MCC

Κατηγορία

4415

AIRLINE FBO

4418

FRACTIONAL AIRCRAFT

4419

INTERNET TRAVEL RELAT

4511

AIRLINE/AIR CARRIER

4582

AIRPORT & TERMINAL

4722

TRAVEL AGENCY

4829

WIRE XFER/MONEY ORDER

4898

CREDIT CARD CALLING S

5122

DRUGS

5292

INTERNET DRUG STORE

5295

PHARMACIES

5816

DIGITAL GOODS: GAMES

5817

DIGITAL GOODS: APPS

5912

DRUG STORE/PHARMACY

5960

DIRECT MKTG INSURANCE

5961

RESERVED FOR NATIONAL

5962

DIRECT MKTG TRAVEL

5963

DOOR-TO-DOOR SALES

5966

TELEMARKETING MDSE

5967

DIRECT MKTG INTERNET

5969

DIRECT MKTG MISC

5972

STAMP & COIN STORE

5993

CIGAR STORE & STAND

6010

FINANCIAL - TELLER

6011

FINANCIAL - ATM

6012

FINANCIAL - SERVICE

6211

SECURITY BROKER

6513

REAL ESTATE AGENTS AND MGR-RENTALS

7297

MASSAGE PARLOR

7322

DEBT COLLECTION

7800

GOVT OWNED LOTTERIES(US S/ES ONLY)

7995

BETTING

8398

CHARITABLE ORG

8651

POLITICAL ORG

8661

RELIGIOUS ORG

8664

INTRNT ADULT ENT/ELC

9211

COURT COSTS

9222

FINE

9223

BAIL AND BOND PAYMENT

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;