Όλες οι συλλογές
Ασφάλεια
Λογαριασμός
Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου δεδομένα;
Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ασφάλεια - Συμβουλές ασφαλούς χρήσης

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Η Viva Payments είναι Ίδρυμα Έκδοσης Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα, όπως:

  • Ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων

  • Χρήση firewalls και συστήματα αποτροπής δικτυακών επιθέσεων

  • Καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης σε συστήματα και εφαρμογές

  • Διάθεση πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους

  • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας

  • Περιοδικούς ελέγχους

  • Συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;