Όλες οι συλλογές
Ασφάλεια
Λογαριασμός
Είναι ασφαλή τα χρήματά μου;
Είναι ασφαλή τα χρήματά μου;

Ασφάλεια - Λογαριασμός

Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τηρούμε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας δεδομένων καρτών PCI Data Security Standard (PCI DSS) η οποία αξιολογείται και πιστοποιείται από εξωτερικό πιστοποιημένο ελεγκτή.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων των συναλλαγών, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS με ισχυρούς αλγορίθμους κρυπτογράφησης. Όλα τα πιστοποιητικά των ιστοτόπων της viva.com εκδίδονται κατ’ ελάχιστο με χρήση SHA-256 και RSA-2048 από αναγνωρισμένες αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;