Όλες οι συλλογές
Ασφάλεια
Ασφάλεια πληρωμών
Τι είναι το 3D-Secure και πώς λειτουργεί;  
Τι είναι το 3D-Secure και πώς λειτουργεί;  

Ασφάλεια

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Το 3D Secure είναι μία διαδραστική διαδικασία επαλήθευσης της συναλλαγής μεταξύ της εκδότριας Τράπεζας και του κατόχου της κάρτας.

Το πρωτόκολλο αυτό απαιτεί από τον κάτοχο της κάρτας να πραγματοποιήσει την ταυτοποίηση της συναλλαγής με τον εκδότη της κάρτας (π.χ. να λάβει push notification στο κινητό του τηλέφωνο).

Η διαδικασία 3D Secure τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που πραγματοποιείται μία online συναλλαγή στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο με κάρτες που εκδόθηκαν στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της οδηγίας PSD2.

Ειδικότερα, οι πελάτες της viva.com κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ενδέχεται να ακολουθήσουν 2 βήματα ταυτοποίησης της συναλλαγής:

Βήμα 1:

Λήψη της αναδυόμενης ειδοποίησης (Push Notification). H ειδοποίηση αυτή αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του καρτούχου, μόλις τα στοιχεία της κάρτας του εισαχθούν στο site του εκάστοτε εμπόρου και προχωρήσει στο βήμα της πληρωμής.

Βήμα 2:

Είσοδος στην εφαρμογή viva.com χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα βιομετρικά στοιχεία ή τον κωδικό PIN που έχουν επιλεγεί στην εγγεγραμμένη κινητή συσκευή (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα, Face ID).

Μόλις οι πελάτες συνδεθούν στην εφαρμογή viva.com, επιβεβαιώνουν το αίτημα της ηλεκτρονικής πληρωμής επιλέγοντας "Εξουσιοδότηση".

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;