Όλες οι συλλογές
Ανοίγοντας Επαγγελματικό Λογαριασμό
Αναφορές
Ποιες πληροφορίες λαμβάνω από την Αναφορά Εκκαθάρισης;
Ποιες πληροφορίες λαμβάνω από την Αναφορά Εκκαθάρισης;

Επαγγελματικός - Αναφορές

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Από την Αναφορά Εκκαθάρισης μπορείτε να δείτε καθημερινά το σύνολο όλων των εκκαθαρισμένων συναλλαγών πωλήσεων της προηγούμενης ημέρας.

Μπορείτε να αναζητήσετε ανά μήνα και να αποθηκεύσετε τα παραστατικά των εκκαθαρισμένων συναλλαγών πωλήσεων.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;