Όπου δείτε ένα από τα ακόλουθα σήματα σε φυσικά καταστήματα

blobid0.png

Για διαδικτυακές αγορές και για αγορές εντός εφαρμογών όπου δείτε το ακόλουθο σήμα –

blobid1.png
Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;