Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Ταυτοποίηση Προσωπικού Λογαριασμού
Τι πρέπει να κάνω για να ταυτοποιήσω τον προσωπικό λογαριασμό μου;
Τι πρέπει να κάνω για να ταυτοποιήσω τον προσωπικό λογαριασμό μου;

Λογαριασμός - Ταυτοποίηση

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητά σας, μια καθαρή φωτογραφία του προσώπου σας, τύπου “selfie” και ένα επίσημο έγγραφο που να αναγράφει τον ΑΦΜ σας.

Ως έγγραφο ταυτοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (το ονοματεπώνυμο στην ταυτότητά σας να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες) ή Διαβατήριo E.E σε ισχύ ή Άδεια διαμονής σε περίπτωση αλλοδαπών.

Ως αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά σας ή το τελευταίο σας εκκαθαριστικό.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας, επιλέξτε το σύνδεσμο στην αντίστοιχη ειδοποίηση της αρχικής οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Επιλέξτε τη χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης και το τύπο του εγγράφου.

  • Φωτογραφίστε και ανεβάστε στο αντίστοιχο πεδίο και τις δύο όψεις του εγγράφου.

  • Βγάλτε μία φωτογραφία του προσώπου σας, τύπου selfie και ανεβάστε τη στο αντίστοιχο πεδίο.

Οι φωτογραφίες ελέγχονται για την ποιότητά τους και ξεκινάει η διαδικασία ταυτοποίησης. Σε λίγα λεπτά θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Για να αναρτήσετε το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, επιλέγετε:

  • την ονομασία του εγγράφου στην αριστερή πλευρά της οθόνης και στη συνέχεια το κουμπί Επιλογή Αρχείου από το κέντρο περίπου της οθόνης σας.

Τότε σας ανοίγει παράθυρο με τα αρχεία του υπολογιστή σας:

  • Επιλέγετε το αρχείο που απαιτείται,

  • Πατάτε το πράσινο κουμπί «Αποθήκευση»

  • Επιλέγετε το κουμπί «Υποβολή προς έγκριση»

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;