Όλες οι συλλογές
Ανοίγοντας Επαγγελματικό Λογαριασμό
Αναφορές
Ποιες πληροφορίες λαμβάνω από την αναφορά Δόσεων;
Ποιες πληροφορίες λαμβάνω από την αναφορά Δόσεων;

Αναφορές

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Από την Αναφορά δόσεων μπορείτε να δείτε όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με δόσεις και τα ποσά που σας αποδίδονται κάθε μήνα.

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγή με δόσεις, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση (μείον την προμήθεια) πιστώνεται στο viva.com λογαριασμό σας κάθε μήνα.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο viva.com επαγγελματικό λογαριασμό σας εντός 30 εργάσιμων ημερών. Eάν μεσολαβήσουν αργίες, ενδέχεται το παραπάνω διάστημα να ξεπεραστεί κατά 2-3 ημέρες.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;