Γιατί δεν έγινε αποδεκτή η πληρωμή που έκανα;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ανεξάρτητα με το τρόπο που προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μία πληρωμή η οποία δε γίνεται αποδεκτή, αρχικά βεβαιωθείτε ότι ο viva.com λογαριασμός σας έχει το επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο.

Σε περίπτωση που προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή λογαριασμού από την ενότητα «Πληρωμές» και δεν γίνεται αποδεκτή, πρέπει να ελέγξετε αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της πληρωμής, καθώς πολλοί οργανισμοί δεν κάνουν αποδεκτούς ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.

Εάν δεν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω θα χρειαστεί να μιλήσετε με την αντίστοιχη επιχείρηση/οργανισμό στον οποίο επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, μήπως αντιμετωπίζει κάποιο γενικό πρόβλημα στην αποδοχή πληρωμών.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;