Δεν έλαβα τον κωδικό μίας χρήσης (OTP).

Συναλλαγές - Λογαριασμοί - Κάρτα

Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι ο κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) που ζητείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μου;

To OTP (One Time Password) είναι ο κωδικός που σας αποστέλλεται μέσω SMS στο αριθμό του δηλωμένου κινητού σας και ο οποίος απαιτείται για την ηλεκτρονική σας συναλλαγή. Δημιουργείται αυτόματα και έχει διάρκεια 10 λεπτών.

Δεν έλαβα τον κωδικό μίας χρήσης (OTP). Τι κάνω;

Ο κωδικός μίας χρήσης (OTP) αποστέλλεται άμεσα στον αριθμό του κινητού σας, τον οποίο έχετε δηλώσει στη viva.com. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό που είναι καταχωρημένο στη viva.com, είναι το σωστό. Σε περίπτωση που είναι, ζητήστε ξανά αποστολή.

Σε περίπτωση που το ζήτημα δεν επιλυθεί, ελέγξτε τα παρακάτω:

  1. Αν η εντολή αποστολής OTP έχει δοθεί από το browser του υπολογιστή σας, πραγματοποιήστε είσοδο από ανώνυμη περιήγηση και δοκιμάστε ξανά. Συμπληρωματικά, μπορείτε να προχωρήσετε σε καθαρισμό της μνήμης cache (clear cache)/ cookies του προγράμματος περιήγησης (browser) σας από τις ρυθμίσεις του.

  2. Αν η εντολή αποστολής OTP έχει δοθεί από το viva.com App ή απο το browser του κινητού σας, πραγματοποιήστε είσοδο από το browser του κινητού σας ή απο το App αντίστοιχα.

Εάν εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε το OTP, θα πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω και έπειτα να κάνετε επανεκκίνηση στη συσκευή σας.

  1. εάν είστε συνδεδεμένος σε δίκτυο Wi-Fi δοκιμάστε να κάνετε εναλλαγή σε δεδομένα κινητού και δίκτυο 4G/5G

  2. εάν έχετε φραγή σε 5ψηφια νούμερα

  3. εάν λαμβάνετε κανονικά άλλα SMS

  4. εάν έχετε αλλάξει εντός της ημέρα το κινητό εγγραφής σας γιατί θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ενημερωθεί η λήψη OTP σε αυτό

  5. εάν χρησιμοποιείτε κάποια επιπρόσθετη εφαρμογή για κλήσεις και μηνύματα, η οποία μπορεί να τα αρχειοθετεί σε φακέλους ή τα κατατάσσει στα ανεπιθύμητα

💡 Χρήσιμη Πληροφορία!

Στην περίπτωση που διατηρείτε παλαιότερου τύπου συσκευή, ενδέχεται το μήνυμα OTP να βρίσκεται στα Εισερχόμενα μηνύματα, στο Φάκελο με μηνύματα Διαλογής.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;