Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Συναλλαγές Κάρτας
Μέχρι τι ποσό μπορώ να κάνω ανέπαφες συναλλαγές με την Personal viva.com Debit κάρτα μου;
Μέχρι τι ποσό μπορώ να κάνω ανέπαφες συναλλαγές με την Personal viva.com Debit κάρτα μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Οι ανέπαφες συναλλαγές, σας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε αγορές εύκολα και γρήγορα πλησιάζοντας την κάρτα σας στο τερματικό.

Μέχρι το ποσό των 50€ οι συναλλαγές ολοκληρώνονται χωρίς την πληκτρολόγηση του PIN καθώς και μέχρι το σωρευτικό ποσό των 150€. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή που απαιτεί ΡΙΝ, το σωρευτικό όριο των 150€ μηδενίζεται.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;