Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Συναλλαγές Λογαριασμού - Πληρωμές
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω πληρωμή λογαριασμού μέσω viva.com;
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω πληρωμή λογαριασμού μέσω viva.com;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Για να πραγματοποιήσετε πληρωμή λογαριασμών οργανισμών ή ΔΕΚΟ:

  • Κάνετε είσοδο στο viva.com λογαριασμό σας

  • Επιλέγετε Πληρωμές, πραγματοποιείτε αναζήτηση με τον κωδικό πληρωμής RF και επιλέγετε Πληρωμή

ή εναλλακτικά

  • Επιλέγετε Πληρωμές, την κατηγορία του Οργανισμού που επιθυμείτε και τον Οργανισμό

  • Συμπληρώνετε τον κωδικό, το ποσό και Συνέχεια

  • Καταχωρείτε τον κωδικό που σας αποστέλλεται στο κινητό σας και Πληρωμή με viva.com

Στις εντολές πληρωμής υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ώρα καταχώρησης της εντολής που επηρεάζει την ημερομηνία εκτέλεσής της. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αντίστοιχο ενημερωτικό πλαίσιο που υπάρχει σε κάθε επιμέρους πληρωμή πριν την εκτελέσετε, έτσι ώστε να μην βρεθείτε εκπρόθεσμος στον οργανισμό.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;