Όλες οι συλλογές
Ασφάλεια
Λογαριασμός
Θέλω να διαγράψω τα προσωπικά μου στοιχεία.
Θέλω να διαγράψω τα προσωπικά μου στοιχεία.
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Θέλω να διαγράψω τα προσωπικά μου στοιχεία. Τι να κάνω;

Όσον αφορά τη διαγραφή των στοιχείων σας, η εταιρία μας υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα των Χρηστών και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή / και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναγράφεται και στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας (παρ. 8.8).


Επομένως, διατηρεί τα δεδομένα ακόμα και στην περίπτωση οριστικής λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ της VIVA PAYMENTS και Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, ή/ και οριστικής απενεργοποίησης της viva.com και των Μέσων Πληρωμών VIVA που είχε ενεργοποιήσει στο πλαίσιο αυτής.

Εάν επιθυμείτε κάτι επιπλέον των παραπάνω, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της viva.com στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivawallet.com ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση 18-20 Αμαρουσίου Χαλανδρίου, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.


Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε περίπτωση που αποστείλετε ορισμένο αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, το αίτημά σας θα απαντηθεί εντός ενός έως τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου προστασίας δεδομένων.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;