Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Γενικές Πληροφορίες
Μου έκλεψαν/ έχασα το τερματικό μου. Τι πρέπει να κάνω;
Μου έκλεψαν/ έχασα το τερματικό μου. Τι πρέπει να κάνω;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του τερματικού σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών δηλώνοντας ότι επιθυμείτε την απενεργοποίηση του τερματικού σας λόγω απώλειας ή κλοπής. Επίσης το αίτημά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Την επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρησης

  2. Το κινητό τηλέφωνο εγγραφής σας

  3. Το σειριακό αριθμό του τερματικού (αν δε το γνωρίζετε μπορείτε να ανατρέξετε στο email που είχατε λάβει κατά την παραγγελία του τερματικού σας ή εντός του λογαριασμού και από το πεδίο Πωλήσεις → Φυσικές Πληρωμές → Τερματικά όπου θα εντοπίσετε και τα στοιχεία του τερματικού σας)

  4. Στοιχεία για την απώλεια/ κλοπή (Πότε και πού)

  5. Επισυναπτόμενο επίσημο έγγραφο δήλωσης απώλειας ή κλοπής από την αστυνομία (προαιρετικό)

Για την πορεία του αιτήματός σας, θα ενημερωθείτε μέσω email στο email εγγραφής σας.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;