Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Γενικές Πληροφορίες
Πόσο καιρό μπορώ να μισθώνω το τερματικό μου;
Πόσο καιρό μπορώ να μισθώνω το τερματικό μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Η ελάχιστη διάρκεια διάθεσης του τερματικού καθώς και του εξοπλισμού του είναι 24 μήνες. ( Όροι διάθεσης Εξοπλισμού POS - άρθρο 4)

Στο διάστημα αυτό, o έμπορος οφείλει να καταβάλει την ελάχιστη αμοιβή για την εκκαθάριση καρτών, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο site μας.

Πώς μπορώ να διακόψω τη μίσθωση του τερματικού μου;


Στην περίπτωση που επιθυμείτε διακοπή της μίσθωσης του τερματικού σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε εγγράφως το αίτημά σας στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;