Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Γενικές Πληροφορίες
Μπορώ να δηλώσω ως ακατάσχετο τον προσωπικό viva.com λογαριασμό μου;
Μπορώ να δηλώσω ως ακατάσχετο τον προσωπικό viva.com λογαριασμό μου;
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Βέβαια. Ωστόσο μπορείτε να δηλώσετε μόνο έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Συνεπώς εάν έχετε δηλώσει τον IBAN κάποιας άλλης Τράπεζας, θα πρέπει να τον αποεπιλέξετε, έφοσον επιθυμείτε να δηλώσετε τον προσωπικό viva.com λογαριασμό σας.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός προστατεύει τα πρώτα 1.250€/μηνα.

Για τη δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού, θα χρειαστεί να αποστείλετε email στο support@viva.com από το email εγγραφής σας.

Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναγράψετε:

  • το Ονοματεπώνυμο σας

  • το τηλέφωνο εγγραφής σας

Επίσης, θα χρειαστεί να επισυνάψετε το έγγραφο απο την ΑΑΔΕ που αποδεικνύει τη δήλωση του ακατάσχετου ΙΒΑΝ.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;