Για να καταχωρήσετε την προσωπική σας κάρτα σε PayPal λογαριασμό, θα χρειαστεί να υπάρχει τουλάχιστον 1€ στο διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας, ώστε η PayPal να πραγματοποιήσει την αντίστοιχη μικροχρέωση. Το ποσό αυτό εν συνεχεία επιστρέφεται.

Kατά την επιβεβαίωση της κάρτας, η PayPal σας ενημερώνει για το ποσό και πραγματοποιεί τη χρέωση. Η συναλλαγή εντοπίζεται στις κινήσεις του Viva Wallet λογαριασμού σας και όταν εκκαθαριστεί, εμφανίζεται ένας τετραψήφιος αριθμός, τον οποίο και καταχωρείτε στο PayPal λογαριασμό σας.


Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;