Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Γενικές Πληροφορίες
Ποια έκδοση έχει το Android τερματικό μου;
Ποια έκδοση έχει το Android τερματικό μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξετε ποια έκδοση έχει το Android τερματικό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Αγγίξτε τις 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης του τερματικού σας για να μπείτε στο Μενού

  • Κατεβείτε προς τα κάτω στην οθόνη

  • Επιλέξτε Σύστημα/ System

  • Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος/ About

  • Στο πεδίο Έκδοση/ Version εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση του τερματικού σας.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;