Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Συναλλαγές Λογαριασμού - Φορτίσεις
Ποιο είναι το BIC / SWIFT code του προσωπικού viva.com λογαριασμού μου;
Ποιο είναι το BIC / SWIFT code του προσωπικού viva.com λογαριασμού μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Για να εντοπίσετε το BIC/ SWIFT code στον προσωπικό viva.com λογαριασμό σας, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον προσωπικό viva.com λογαριασμό σας

  2. Επιλέξτε Φόρτιση και Μεταφορά από IBAN

Bank Id : 701

BIC/ SWIFT code: VPAYGRAA

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;