Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Ταυτοποίηση Προσωπικού Λογαριασμού
Ανέβασα το διαβατήριο μου αλλά δεν έγινε δεκτό. Τι πρέπει να κάνω;
Ανέβασα το διαβατήριο μου αλλά δεν έγινε δεκτό. Τι πρέπει να κάνω;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι:

  • το έγγραφο είναι σε ισχύ

  • ανήκει σε χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης*

  • το έγγραφο δεν είναι σε μορφή φωτοτυπίας

  • όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αποδεικτικό ταυτοποίησης είναι ορθά και εμφανή

  • δεν υπάρχουν φθορές στο έγγραφο

  • δεν υπερβαίνει τα 8MB στην περίπτωση επισύναψης του εγγράφου

*Στην περίπτωση που το διαβατήριο σας είναι χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστεί να ανεβάσετε εναλλακτικά την άδεια παραμονής σε ισχύ.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;