Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Ταυτοποίηση Προσωπικού Λογαριασμού
Ανέβασα τη ταυτότητα μου αλλά δεν έγινε δεκτή. Τι πρέπει να κάνω;
Ανέβασα τη ταυτότητα μου αλλά δεν έγινε δεκτή. Τι πρέπει να κάνω;
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι:

  • το ονοματεπώνυμο στην ταυτότητά σας αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες

  • το έγγραφο δεν είναι σε μορφή φωτοτυπίας

  • όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αποδεικτικό ταυτοποίησης σας είναι ορθά* και εμφανή

  • δεν υπάρχουν φθορές στο έγγραφο

  • έχετε επιλέξει ότι το έγγραφο είναι 2 όψεων

  • έχετε φωτογραφίσει και τις 2 όψεις του εγγράφου

  • η φωτογραφία περιλαμβάνει και τις 4 γωνίες του εγγράφου

  • και οι 2 όψεις του αποδεικτικού δεν υπερβαίνουν τα 8MB στην περίπτωση επισύναψης

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει τους ανωτέρω ελέγχους και το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας μέσω του live chat για να το ελέγξουμε.

* Σημείωση: Για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία του λογαριασμού συμπίπτουν με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο viva.com λογαριασμό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις και Προφίλ και ελέγξτε το πεδίο Γενικά Στοιχεία.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;