Όλες οι συλλογές
Τερματικά
Ενεργοποίηση
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το Mini Card Reader που παρέλαβα;
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το Mini Card Reader που παρέλαβα;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πριν ενεργοποιήσετε το Mini Card Reader θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή viva.com | Terminal app ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται εδώ.

Εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία και συνεχίζοντας εντός της εφαρμογής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη ζεύξη του Mini Card Reader με το κινητό/ tablet σας.

  • Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής σας

  • Ενεργοποιήστε το τερματικό, πιέζοντας παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί Power πάνω δεξιά μέχρι να ανάψει στιγμιαία ένα κόκκινο led

  • Πλησιάστε τη συσκευή σας στο τερματικό

  • Επιλέξτε από την εφαρμογή την επιλογή Mini Card Reader ώστε να εμφανιστεί το μήνυμα αναζήτησης του τερματικού σας

  • Επιβεβαιώστε ότι ο σειριακός αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη σας συμπίπτει με εκείνον που βρίσκεται στην πίσω όψη του τερματικού (S/N) και επιλέξτε Σύνδεση

  • Πιέστε το κουμπί πάνω αριστερά στο τερματικό σας και επιλέξτε Σύζευξη

  • Πιέστε ξανά το κουμπί πάνω αριστερά στο τερματικό σας

Όταν ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις, το τερματικό σας θα είναι έτοιμο προς χρήση!

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;