Τι επιτόκιο θα έχει το δάνειό μου;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό 12,60 % (συμπεριλαμβάνεται εισφορά 0,60% του Ν. 128/75). Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται πάντα στο αρχικό κεφάλαιο και το ποσό του τόκου σε κάθε δόση είναι σταθερό. Το συνολικό ποσό των τόκων που σας γνωστοποιήθηκε κατά την αίτηση δανείου είναι σταθερό και δεν αλλάζει ανεξάρτητα της ημερομηνίας αποπληρωμής του δανείου.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;