Όλες οι συλλογές
Viva Advance Financing
Πληροφορίες Σχετικά με το Δάνειό σας
Μπορώ να μεταθέσω την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου μου;
Μπορώ να μεταθέσω την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου μου;
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Μπορείτε να μεταθέσετε την πληρωμή μίας δόσης:

  • Για δάνειο με χρονική διάρκεια 6 μηνών: 1 φορά

  • Για δάνειο με χρονική διάρκεια 12 μηνών: 2 φορές

Η μετάθεση της αποπληρωμής δόσης γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία μέσα από το viva.com λογαριασμό σας τουλάχιστον μία ημέρα πριν την ημερομηνία καταβολής της δόσης.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;