Όλες οι συλλογές
Τερματικά
viva.com | Terminal / Ciontek Terminals Functionalities
Πώς συνδέω το Mini Card Reader με την εφαρμογή viva.com | Terminal /Ciontek Terminals
Πώς συνδέω το Mini Card Reader με την εφαρμογή viva.com | Terminal /Ciontek Terminals
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συνδέσετε ένα Mini Card Reader με την εφαρμογή viva.com | Terminal/ Ciontek Terminals. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τηλεφώνου / τάμπλετ σας είναι συμβατή με:

Έκδοση Bluetooth: 4.2 ή μεγαλύτερη

Έκδοση Android: 8.1 ή μεγαλύτερη

Είτε κατά τη φάση εγκατάστασης της εφαρμογής, είτε μέσω της επιλογής Περισσότερα > Card Readers μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του card reader που θέλετε να αντιστοιχίσετε.


A. Ρύθμιση Συσκευής

Μόλις επιλέξετε την επιλογή "Ρύθμιση Συσκευής", θα χρειαστεί να ακολουθήσετε βήματα όπως αυτά απεικονίζονται στην οθόνη.

💡Χρήσιμη Πληροφορία!

Μπορείτε να συνδέσετε το Mini Card Reader μέσω Bluetooth ή USB καλωδίου.


Σύνδεση με Bluetooth

Για να αντιστοιχίσετε το Mini Card Reader με την εφαρμογή viva.com | Terminal μέσω σύνδεσης Bluetooth, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Πριν προχωρήσετε ➜ Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το Mini Card Reader είναι αρκετά φορτισμένο (>25%).


 1. Σύμφωνα με την καθοδήγηση στην εφαρμογή viva.com | Terminal, επιλέξτε το "Mini Card Reader" στο μήνυμα που εμφανίζεται.

 2. Πατήστε "Bluetooth".

 3. Ενεργοποιήστε το Mini Card Reader (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία να αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα).

 4. Επιλέξτε τον σωστό αριθμό S/N στη λίστα (ο αριθμός S/N μπορεί να βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της κάτω όψης του Mini Card Reader).

 5. Επιλέξτε "Pair" (Ζεύξη) δύο φορές ώστε να επιβεβαιώσετε το αίτημα ζεύξης.

 6. Πιέστε το κουμπί "Connect" (Σύνδεση) στο Mini Card Reader για να επιβεβαιώσετε τη ζεύξη (μόλις η ζεύξη είναι επιτυχής, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει λευκή για ένα δευτερόλεπτο. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο Mini Card Reader).

 7. Η ζεύξη είναι επιτυχής.


Σύνδεση με USB

 1. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής viva.com | Terminal, επιλέξτε το "Mini Card Reader" στο μήνυμα που εμφανίζεται.

 2. Πατήστε "USB" και συνδέστε το Mini Card Reader και την κινητή συσκευή με το καλώδιο USB.

 3. Η εφαρμογή viva.com | Terminal αναζητά το Mini Card Reader και πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι στην οθόνη εμφανίζεται ο σωστός σειριακός αριθμός (ο αριθμός S/N μπορεί να βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της κάτω όψης του Mini Card Reader).

 4. Η ζεύξη είναι επιτυχής.


B. Παράλειψη και Ρύθμιση Αργότερα

Εάν είχατε επιλέξει την επιλογή "Παράλειψη και ρύθμιση αργότερα" κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της εφαρμογής viva.com | Terminal, μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε τη ζεύξη του Mini Card Reader επιλέγοντας:

 • Από την κύρια οθόνη της εφαρμογής viva.com | Terminal στην κινητή συσκευή σας/στο Google , την επιλογή "Περισσότερα".

 • Στην οθόνη ρυθμίσεων, επιλέξτε την επιλογή "Card readers".

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;