Όλες οι συλλογές
Τερματικά
viva.com | Terminal / Ciontek Terminals Functionalities
Βήματα σύνδεσης του Pocket Card Terminal μέσω της εφαρμογής viva.com | Terminalγια τα Ciontek τερματικά
Βήματα σύνδεσης του Pocket Card Terminal μέσω της εφαρμογής viva.com | Terminalγια τα Ciontek τερματικά
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε στην εφαρμογή viva.com | Terminal για να συνδέσετε το Pocket Card Terminal με την εφαρμογή viva.com | Terminal / Τερματικά Ciontek.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική σας συσκευή/τάμπλετ σας είναι συμβατή με:

  • Έκδοση Bluetooth: 4.2 ή μεγαλύτερη

  • Έκδοση Android: 8.1 ή μεγαλύτερη


Είτε κατά τη φάση εγκατάστασης της εφαρμογής, είτε μέσω της επιλογής Περισσότερα > Card Readers μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του card reader που θέλετε να αντιστοιχίσετε.


A. Ρύθμιση Συσκευής

Μόλις επιλέξετε την επιλογή "Ρύθμιση Συσκευής", θα χρειαστεί να ακολουθήσετε βήματα όπως αυτά απεικονίζονται στην οθόνη.

💡Χρήσιμη Πληροφορία!

Μπορείτε να συνδέσετε το Pocket Card Terminal μέσω Bluetooth ή USB καλωδίου.

Βήματα ζεύξης Bluetooth

Για να αντιστοιχίσετε το Pocket Card Terminal με την εφαρμογή viva.com | Terminal μέσω σύνδεσης Bluetooth, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής Viva Terminal App, επιλέξτε το "Pocket Card Terminal" στο μήνυμα που υποδεικνύεται.

2. Πατήστε στο "Bluetooth".

3. Ενεργοποιήστε το Pocket Card Terminal (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη).

4. Επιλέξτε τον σωστό σειριακό αριθμό S/N στη λίστα (ο αριθμός S/N μπορεί να βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της πίσω όψης του Pocket Card Terminal).

5. Επιλέξτε "Pair" (Ζεύξη) δύο φορές έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε το αίτημα ζεύξης.

6. Πατήστε το κουμπί "Connect" (πράσινο τικ) στο τερματικό Pocket Card Terminal προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη ζεύξη.

7. Η ζεύξη είναι επιτυχής.

Σύνδεση με USB


1. Σύμφωνα με την καθοδήγηση στην εφαρμογή viva.com | Terminal, επιλέξτε το "Pocket Card Terminal" στο μήνυμα που υποδεικνύεται.

2. Πατήστε "USB" και συνδέστε το Pocket Card Terminal και την κινητή συσκευή με το καλώδιο USB.

3. Η εφαρμογή viva.com | Terminal αναζητά το Pocket Card Terminal και πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι στην οθόνη εμφανίζεται ο σωστός σειριακός αριθμός (ο αριθμός S/N βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της πίσω όψης του Pocket Card Terminal).

4. Η ζεύξη είναι επιτυχής.


B. Παράλειψη και Ρύθμιση Αργότερα

Εάν είχατε επιλέξει την επιλογή "Παράλειψη και ρύθμιση αργότερα" κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της εφαρμογής viva.com | Terminal, μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε τη ζεύξη του Pocket Card Terminal επιλέγοντας:

  • Από την κύρια οθόνη της εφαρμογής viva.com | Terminal στην κινητή συσκευή σας /στο Google Play τερματικό την επιλογή "Περισσότερα".

  • Στην οθόνη ρυθμίσεων, επιλέξτε την επιλογή "Card readers".

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;