Ακύρωση / Αντιλογισμός Συναλλαγής
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Για να ακυρώσετε/επιστρέψετε το ποσό μιας συναλλαγής μέσω της εφαρμογής Viva Terminal App, θα πρέπει πρώτα να εντοπίσετε τη συναλλαγή. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

A. Μενού Συναλλαγές

A. Μενού Συναλλαγές

  1. Πατήστε την επιλογή "Συναλλαγές" στο κάτω μέρος της οθόνης.

    2. Μπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε τη σχετική συναλλαγή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί φίλτρων στην επάνω δεξιά πλευρά για να εντοπίσετε τη συναλλαγή πιο εύκολα. Τα διαθέσιμα φίλτρα είναι τα εξής: Αριθμός κάρτας, Κωδικός παραγγελίας, Τύπος συναλλαγής και Χρονική περίοδος.

B. Μενού Επιστροφή Χρημάτων

1. Επιλέξτε "Επιστροφή Χρημάτων" στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα φίλτρα για να βρείτε τη σωστή συναλλαγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε "Διαβάστε την κάρτα πελάτη" για να διαβάσετε μια κάρτα μέσω NFC και να εμφανίσετε όλες τις συναλλαγές για τη συγκεκριμένη κάρτα.


Ακύρωση / Επιστροφή ποσού συναλλαγής

  1. Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συναλλαγή. Κάντε κλικ στο "Επιστροφή Χρημάτων".

  2. Για συναλλαγές προηγούμενων ημερών (δηλαδή εκκαθαρισμένα ποσά), μπορείτε να επιλέξετε το ποσό που θα επιστραφεί, μέχρι το ποσό της αρχικής συναλλαγής. Για συναλλαγές της ίδιας ημέρας, πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό.
    Πατήστε το κουμπί "Συνέχεια".

  3. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της επιστροφής και πατήστε το κουμπί "Επιστροφή χρημάτων" για επιβεβαίωση.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή χρημάτων, θα εμφανιστεί μια αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;