Όλες οι συλλογές
Τερματικά
viva.com | Terminal / Ciontek Terminals Functionalities
Ενεργοποίηση αδειών εφαρμογής viva.com | Terminal για τα τερματικά Ciontek
Ενεργοποίηση αδειών εφαρμογής viva.com | Terminal για τα τερματικά Ciontek
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του Ciontek τερματικού σας, ένα από τα υποχρεωτικά βήματα είναι η ενεργοποίηση όλων των απαιτούμενων αδειών.

Η ενεργοποίηση των απαιτούμενων αδειών θα επιτρέψει στο τερματικό σας να λειτουργήσει σωστά και θα επωφεληθείτε από όλες τις λειτουργίες του.

Οι άδειες που πρέπει να ενεργοποιηθούν είναι:

  1. Άδεια τοποθεσίας

  2. Άδεια αποθήκευσης

  3. Άδεια ειδοποιήσεων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την επιλογή Επιτρέπεται στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής, αφού πατήσετε το κουμπί Continue (Συνέχεια).

4. Προστασία PIN (προαιρετική και μπορεί επίσης να ρυθμιστεί αργότερα)

Η λειτουργία προστασίας με PIN, αφού ενεργοποιηθεί, περιορίζει τους υπαλλήλους από την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών.

Οι λειτουργίες που μπορούν να προστατευτούν με PIN είναι οι εξής:

  • Ρυθμίσεις

  • Συναλλαγές

  • Προέγκριση

  • Επιστροφές χρημάτων

  • Απενεργοποίηση χειροκίνητης καταχώρησης ποσού

  • Αναγκαστική παρουσίαση κάρτας για επιστροφές

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;