Ενεργοποίηση MOTO στο Ciontek τερματικό
Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Κατά την ενεργοποίηση του τερματικού, η εφαρμογή viva.com | Terminal ζητά από τον χρήστη να ορίσει τους τρόπους πληρωμής.

Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η MOTO που επιτρέπει στον χρήστη της συσκευής να δέχεται πληρωμές εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας χειροκίνητα χωρίς η κάρτα να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Για να ρυθμίσετε το MOTO, αφού ενεργοποιήσετε την εφαρμογή και επιτρέψετε τις απαραίτητες άδειες, φτάνετε στην οθόνη της ρύθμισης του viva.com | Terminal Αpp.

  1. Πατήστε το κουμπί Setup your Terminal (Ρύθμιση του POS σας).

  2. Πατήστε Continue (Συνέχεια).

  3. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε είτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή για συναλλαγές με chip & PIN - αν χρειάζεται - είτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να κάνετε τη ρύθμιση αργότερα. Πατήστε Συνέχεια.

  4. Στην οθόνη MOTO, επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση MOTO και Συνεχίστε.

💡Χρήσιμη Πληροφορία!

Σας ενημερώνουμε ότι ως έμπορος είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της άδειας του πελάτη πριν χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία της κάρτας του για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή MOTO.

Για να ενεργοποιήσετε το MOTO θα χρειαστεί να υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω live chat ή E-mail από το E-mail εγγραφής σας στο support@vivawallet.com.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;