Όλες οι συλλογές
Συναλλαγές
IRIS Payments
Πώς ενεργοποιώ την υπηρεσία IRIS Payments;
Πώς ενεργοποιώ την υπηρεσία IRIS Payments;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά χρημάτων μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments, θα πρέπει πρώτα να την έχετε ενεργοποιήσει είτε μέσω web browser είτε μέσω της εφαρμογής viva.com | Mobile app.

Ενεργοποίηση μέσω web browser

1. Στην αρχική σελίδα επιλέξτε «Μεταφορές» και « IRIS Payments»

2. Επιλέξτε «Εγγραφή στις πληρωμές IRIS»

3. Δηλώστε το λογαριασμό στον οποίο θα γίνεται η πίστωση των ποσών που θα μεταφέρονται μέσω IRIS Payments, καθώς και ότι αναγράφεται ο σωστός αριθμός κινητού σας τηλεφώνου και ο ΑΦΜ (σε περίπτωση που διαθέτετε επαγγελματικό λογαριασμό) και επιλέξτε «Αποθήκευση»

4. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας

5. Η εγγραφή σας στην υπηρεσία «ΙRIS Payments» έχει ολοκληρωθεί

Ενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής viva.com | Mobile app

1. Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και «IRIS Payments»

2. Πατήστε «Εγγραφή στις πληρωμές IRIS»

3. Δηλώστε το λογαριασμό στον οποίο θα γίνεται η πίστωση των ποσών που θα μεταφέρονται μέσω IRIS Payments καθώς και ότι αναγράφεται ο σωστός αριθμός κινητού σας τηλεφώνου και ο ΑΦΜ (σε περίπτωση που διαθέτετε επαγγελματικό λογαριασμό) και επιλέξτε «Αποθήκευση»

4. Η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;