Όλες οι συλλογές
Ταυτοποίηση
Ταυτοποίηση

Πώς να πραγματοποιήσετε ταυτοποίηση του επαγγελματικού σας λογαριασμού, επισύναψη εγγράφων εντός του λογαριασμού κ.ά.

47 άρθρα

Μόλις άνοιξα επαγγελματικό λογαριασμό και μου ζητά ταυτοποίηση. Τι κάνω;
Έλαβα ειδοποίηση ότι ο επαγγελματικός μου λογαριασμός χρειάζεται Ταυτοποίηση. Τι κάνω;
Θα ειδοποιηθώ με κάποιον τρόπο προκειμένου να προσκομίσω έγγραφα ταυτοποίησης του επαγγελματικού Viva Wallet λογαριασμού μου;
Πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του επαγγελματικού μου λογαριασμού;
Μπορώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία ταυτοποίησης χωρίς να κάνω βιντεοκλήση;
Πώς ελέγχω την πορεία ταυτοποίησης του επαγγελματικού Viva Wallet λογαριασμού μου;
Εφόσον έχετε τα στοιχεία μου, γιατί μου ζητάτε ξανά ταυτοποίηση;
Υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσετε μελλοντικά να επαναλάβω τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω βιντεοκλήσης;
Υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσετε ξανά στο μέλλον έγγραφα ταυτοποίησης του Viva Wallet λογαριασμού μου;
Γιατί ενώ ταυτοποίησα πρόσφατα τον προσωπικό μου λογαριασμό χρειάζεται ταυτοποίηση και ο επαγγελματικός;
Μπορώ να πραγματοποιήσω μεταφορές/πληρωμές από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του λογαριασμού μου;
Γιατί μου ζητάτε να προχωρήσω στη ταυτοποίηση του επαγγελματικού μου λογαριασμού;
Γιατί χρειάζεται να σας δώσω τα στοιχεία της ταυτότητάς μου;
Τα στοιχεία της ταυτότητάς μου δεν συμπίπτουν με αυτά του επαγγελματικού μου λογαριασμού. Τι να κάνω;
Κατοικώ στην Ελλάδα αλλά δεν είμαι υπήκοος Ε.Ε. Τι έγγραφα επιβεβαίωσης ταυτότητας απαιτούνται;