Όλες οι συλλογές
Εταιρική Χρεωστική Κάρτα
Εταιρική Χρεωστική Κάρτα

Παραγγελία εταιρικής χρεωστικής κάρτας ή κάρτας υπαλλήλων, διαχείριση κάρτας, συναλλαγές κ.ά.

34 άρθρα
Τι είναι η εταιρική χρεωστική κάρτα;
Πώς μπορώ να παραγγείλω μια εταιρική χρεωστική κάρτα;
Πώς θα ενεργοποιήσω την Digital First εταιρική χρεωστική μου κάρτα;

Τι συναλλαγές μπορώ να κάνω με την εταιρική Viva Wallet κάρτα μου;
Μέχρι τι ποσό μπορώ να κάνω ανέπαφες συναλλαγές με την εταιρική Viva Wallet κάρτα μου;
Πώς μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων από ATM με την εταιρική κάρτα μου;
Γιατί απορρίφθηκε η συναλλαγή (αγορά ή ανάληψη) με την εταιρική μου κάρτα;
Πώς μπορώ να δώ τις κινήσεις της εταιρικής Viva Wallet κάρτας μου;
Μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις για τις κινήσεις της εταιρικής κάρτας μου;
Βλέπω διαφορά στο διαθέσιμο υπόλοιπό μου και δεν φαίνεται κάποια συναλλαγή με κάρτα. Τι έχει συμβεί;
Τι είναι ο κωδικός μίας χρήσης ή OTP (One Time Password ) που ζητείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μου;
Δεν έλαβα τον κωδικό μίας χρήσης (OTP).
Επιθυμώ να εγγράψω την κάρτα μου στο 3D-Secure
Οι συναλλαγές που κάνω με τη Viva Wallet κάρτα μου χρεώνονται άμεσα;
Πραγματοποίησα μια ηλεκτρονική συναλλαγή αλλά ενδέχεται ο έμπορος να μην είναι αξιόπιστος.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επαγγελματική Viva Wallet κάρτα μου σε χώρες που δεν υποστηρίζουν ευρώ?
Μπορώ να χρεώσω την κάρτα μου σε ξένο νόμισμα;