Όλες οι συλλογές
Προσωπικός Λογαριασμός
Ταυτοποίηση Προσωπικού Λογαριασμού
Ταυτοποίηση Προσωπικού Λογαριασμού
11 άρθρα
Έλαβα ειδοποίηση ότι ο προσωπικός μου λογαριασμός χρειάζεται Ταυτοποίηση. Τι κάνω;
Γιατί είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση μέσω gov.gr;
Ο προσωπικός μου λογαριασμός χρειάζεται ταυτοποίηση και μου εμφανίζει την επιλογή gov.gr. Τι πρέπει να κάνω;
Ποια είναι τα βήματα για την ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης;
Ανέβασα τη ταυτότητα μου αλλά δεν έγινε δεκτή. Τι πρέπει να κάνω;
Ανέβασα το διαβατήριο μου αλλά δεν έγινε δεκτό. Τι πρέπει να κάνω;
Έφτασα στο βήμα της βιντεοκλήσης αλλά μου εμφανίζει το μήνυμα Επανάληψη Διαδικασίας. Τι κάνω;
Πώς υποβάλλω τα έγγραφα ταυτοποίησης για τον προσωπικό viva.com λογαριασμό μου;
Τι πρέπει να κάνω για να ταυτοποιήσω τον προσωπικό λογαριασμό μου;
Έχω ήδη ολοκληρώσει τη ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης για τον προσωπικό λογαριασμό μου. Θα χρειαστεί αντίστοιχα και για τον επαγγελματικό;
Εναλλακτικά έγγραφα ταυτοποίησης διεύθυνσης και απασχόλησης για προσωπικούς λογαριασμούς.