All Collections
Account Verification
Declarations and Statements
Beneficial Ownership Declaration
What is the Beneficial Ownership Declaration and why should I submit it in Hungary?
What is the Beneficial Ownership Declaration and why should I submit it in Hungary?
Updated over a week ago

A tényleges tulajdonos bármely természetes személy, aki tulajdonosa vagy irányítója egy jogi személynek és/vagy annak a természetes személynek, akinek a nevében az ügyletet végrehajtják. Ide tartoznak azok a természetes személyek is, akik közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorolnak egy jogi személy felett.

  • Egy természetes személy legalább 25%-os részvényhányad birtoklása vagy egy társaság legalább 25%-os tulajdonrésze a közvetlen ellenőrzésére utal.

  • Egy társaság legalább 25%-os részvényhányadának vagy legalább 25%-os tulajdoni hányadának birtoklása egy másik, természetes vagy természetes személyek által ellenőrzött társaság vagy több, ugyanazon vagy ugyanazon természetes személyek által ellenőrzött társaság által, a közvetett ellenőrzésre utal.

  • A haszonhúzó nyilatkozatot a társaság törvényes képviselőjének (igazgatójának) kell aláírnia.

To print the Βeneficial Οwner statement in English click here.

To print the Βeneficial Οwner statement in Hungarian click here.

Did this answer your question?