Какво ще се случи, ако няколко поредни пъти въведа PIN кода си некоректно?