Какво трябва да направя, ако получа известие за оспорване?