Плащането с карта е показано като “неуспешно”. Защо се случва това?