Какво се случва по време на активиране на източника на плащане?