Свързах онлайн магазина си с Вашия API, трябва ли да направя още нещо?