Έχω προμήθεια για τις αγορές μου ή τις αναλήψεις που πραγματοποιώ στην Ελλάδα;